Back to Whitepapers

Informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (NEN7510) – 2011 whitepaper

Op 1 januari 2012 is de Informatiebeveiliging in de Gezondheidszorg (NEN7511-3 van kracht geworden, afgeleid van NEN7510) grote gevolgen hebben voor de manier waarop de tandheelkunde in Nederland wordt uitgeoefend.

Net als in andere Europese landen vormen de toenemende eisen vanuit de regelgeving een toenemende druk op eenmanszaken die moeten voldoen aan de administratieve regels die op het eerste gezicht weinig van doen hebben met het leveren van kwalitatief hoogstaande klinische zorg.

In Nederland gaat het publiek ervan uit dat bedrijven de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens door het juiste personeel worden verwerkt en alleen voor de doeleinden van de zaken in kwestie worden gebruikt. NEN7510 zet deze filosofie nu om in wetgeving en hoewel het merendeel van de praktijken ongetwijfeld voldoet aan de regelgeving, moeten zij nu hun nakoming bewijzen, indien gewenst.

 

Klik hier om de whitepaper te downloaden >>